Alexandre Ameye

Bijna een jaar geleden kwam Jonas mij met veel enthousiasme uitleggen hoe het VAPZ-sparen in elkaar zit. Natuurlijk een interessante formule die me haarfijn werd voorgesteld.

Door tijdsgebrek en doordat we elkaar nog niet goed kenden wachtte ik nog even om in te tekenen. Tot 3x kwam Jonas, met steeds meer enthousiasme, mij de voordelen uitleggen. De 3e keer hapte ik toe en heb ik met evenveel enthousiasme ingetekend. Deze week, enkele maanden na de intekening, mocht ik een mail ontvangen van Jonas met nog extra voordelen van het VAPZ-sparen. Fan-tas-tisch dat Jonas mij hierover nog eens pro-actief mailde. Bedankt! Alexandre, Pralineur Van Coillie.